Facebook

Czy to Ty, czy to może Ja?

Teatr Króla – Profilaktyka Uzależnień i Edukacja z Łodzi przedstawia kolejną propozycję profilaktyczno-edukacyjnych zajęć z dziećmi na temat negatywnych zachowań wśród Dzieci i Młodzieży. Porusza zagadnienia tolerancji, zdrowego stylu życia, dobra i zła.

Propozycja jest dwuetapowa. W pierwszym etapie Młodzież wraz z Nauczycielem lub Pedagogiem ogląda przedstawienie teatralne p.t. „Czy to Ty, czy to może Ja?” , w drugim Pedagog albo nauczyciel prowadzi zajęcia wg zaproponowanego scenariusza. Oferowany materiał przeznaczony jest dla Dzieci szkół podstawowych. Zajęcia mogą być poprowadzone przez Nauczycieli – Wychowawców, Polonistów albo Pedagogów, którzy obejrzeli przedstawienie.
Proponowany scenariusz nie wymaga od prowadzącego specjalnego przeszkolenia, a jedynie umiejętności komunikowania się z Dziećmi, zainteresowania ich problemami, chęcią podjęcia dyskusji.

Szczególnie ważnymi aspektami interesującej nas tematyki wartymi „przepracowania” w kontekście treści przedstawienia teatralnego wydają się nam:

  • Umiejętność odróżniania dobra od zła.
  • Przyczyny nietolerancji wśród Dzieci i Młodzieży.
  • Przyczyny sięgania bardzo Młodych Ludzi po tytoń i alkohol.
  • Skutki palenia tytoniu i picia alkoholu przez Dzieci.
  • Propagowanie zdrowego stylu życia.

Podejmowane tematy są bardzo aktualne a forma zajęć proponowanych w dwóch zależnych od siebie etapach jest ciekawa. Jest to nowatorska, oryginalna forma edukacji wchodząca w rejon etyki i moralności. Chcemy podkreślić, że podejmujemy tematy ściśle związane z problemami, które w ostatnich latach, a nawet miesiącach czy dniach rozgrywają się w naszej polskiej rzeczywistości. W proponowanym przez nas programie przedstawienie jest nie tylko atrakcyjna atrakcyjną formą przekazu informacji, ale przede wszystkim stanowi dzięki sugestywnej formie przekazu punkt wyjścia do przemyśleń i dyskusji. Dzięki temu łatwiej jest pojęcia abstrakcyjne spersonifikować, nie operujemy ogólnikami, ale widzimy konkretne postaci, których zachowania i decyzje wypływają z określonych postaw życiowych.
Proponowana przez nas forma zajęć nie odbiega od tradycyjnych, sprawdzonych metod nauczania – zastępujemy jednak tradycyjną lekturę przedstawieniem teatralnym. Oryginalna forma przedstawienia oraz aktywizujące zajęcia zapewniają dzieciom zaangażowanie emocjonalne, naukę poprzez doświadczenie, co zapewnia wysoką rzetelność nabywania wiedzy. Warto również wspomnieć o tym ,że każdy kontakt z teatrem, z żywym słowem, to cegiełka w procesie rozbudzania potrzeb wyższego rzędu: kulturalnych, estetycznych, moralnych.

Przewidywany czas zajęć – dwie godziny lekcyjne.

Możliwość zamówienia spektaklu w wersji dla dzieci oraz w wersji dla młodzieży.

Więcej materiałów (zdjęcia i relacje z przedstawień) znajdą Państwo na naszym profilu Facebook. Zapraszamy również do umawiania spektakli telefonicznie pod nr. 605-260-103

Opracowanie:

Plakat: Agata Krzyżanowska Ilustrator
Scenariusz : Monika Mikołajczyk
Reżyseria: Remigiusz Pilarczyk,Piotr Maszorek , Przemysław Sowa , Agnieszka Kowalczyk
Muzyka: Michał Makulski
Dekoracje: Jadwiga Krzyżanowska
Dźwięk: Przemysław Lesiecki

Postaci, występujące w spektaklu:

Jagoda
Sebastian
Jeleń
Pokąt

Grupa docelowa, do której adresowany jest spektakl:

Spektakl przeznaczony jest dla Uczniów Szkół Podstawowych klas III-VI

Opinie organizatorów


Opinie widzów