Facebook

Tworząc spektakle profilaktyczne i edukacyjne pamiętamy o tym, jak ważnym elementem jest prawidłowe dostosowanie grup wiekowych do danych sztuk teatralnych, a także oryginalna tematyka, która zainteresuje Dzieci i Młodzież.

Nasz Teatr opiera się na opiniach Dzieci i Młodzieży oraz Wychowawców. Pozwala to na obiektywną ocenę przydatności naszej pracy.

Spektakle pokazują historię bohaterów, z którymi Młodzi Ludzie z łatwością utożsamiają się, dlatego ta forma ma możliwość dotarcia bezpośrednio do Dzieci i Młodzieży oraz pokazania dróg wyjścia z trudnych sytuacji.

Spektakle wymagają od widowni podejmowania decyzji, które zaważą na dalszym życiu bohatera. W jednym ze spektakli aktorzy podejmują dyskusję z Młodzieżą na temat zachowania się i prawidłowości wyboru decyzji jednej z postaci.

Era wykładów nudnych i niezrozumiałych – mija. Zauważyliśmy to czytając listy oraz wpisy Dzieci i Młodzieży do Kroniki.

Ważnym źródłem informacji są dla nas uwagi Wychowawców oraz Pedagogów. Przygotowaliśmy scenariusze do zajęć, które można zrealizować na godzinach wychowawczych. Zastosowaliśmy się do Państwa zaleceń, tworzymy sztuki teatralne w pełnych dekoracjach, kostiumach zaprojektowanych tematycznie. Muzyka oraz efekty świetlne to nieodzowne elementy scenografii. Pracujemy na najnowszym sprzęcie nagłośnieniowym oraz oświetleniowym.

Teatr jest samowystarczalnym pod każdym względem – dojeżdżamy do Państwa placówek!

Drzwi Teatru otwieramy i serdecznie zapraszamy.

„Teatr Króla – Profilaktyka Uzależnień i Edukacja”