Facebook

Teatr Króla z Łodzi wykorzystuje elementy profilaktyki uzależnień w swoich spektaklach.

Edukacja w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, ale również agresji i przemocy, kierowana jest do Dzieci oraz Młodzieży, natomiast dla Pedagogów oraz Wychowawców przygotowane zostały przez pedagoga teatralnego scenariusze do zajęć do realizacji na godziny wychowawcze. Scenariusze rozdajemy przed spektaklem.

Wychowawca przeprowadza zajęcia na podstawie scenariusza opracowanego przez pedagoga teatralnego (o czasie trwania zajęć decyduje Wychowawca lub Pedagog).

Schemat taki pozwala na potraktowanie oglądanej sztuki oraz zrealizowanego scenariusza jako warsztatów z zastosowaniem elementów profilaktyki.

Warsztaty takie są czynnym działaniem w kierunku przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Pamiętajmy, że Dzieci oraz Młodzież żyjące w dobie rozwoju komputerów, postrzegają świat nieco inaczej niż dorośli, a wykłady z którymi spotykają się na co dzień nie przyciągają ich uwagi. Sposób na zainteresowanie i uzyskanie skupienia Dzieci oraz Młodzieży w czasie 60 minut opiera się na pokazaniu przedstawienia w sposób interesujący, a więc wartość podanego tekstu musi być czytelna dla odbiorcy, ubrana w muzykę, dekorację, kostiumy, światło.

Bardzo ważnym elementem jest prawidłowe dostosowanie grup wiekowych do danego spektaklu.

„Teatr Króla – Profilaktyka Uzależnień i Edukacja” przywiązuje ogromną uwagę do tych wszystkich czynników. Współpracujemy ze świetnymi scenarzystami KAŻDY SCENARIUSZ DO SPEKTAKLU (proszę nie mylić ze scenariuszem do zajęć) JEST CZYTANY PRZEZ PEDAGOGA, następnie przechodzi czytanie wśród różnych grup wiekowych (w celu potwierdzenia prawidłowego dostosowania wiekowego), a w próbach wstępnych biorą udział dzieci z dobranych grup wiekowych oraz Pedagog.

Dysponujemy pięknymi kostiumami, dekoracjami, rekwizytami oraz świetnej jakości nagłośnieniem i oświetleniem.

Ukazujemy konsekwencje złych zachowań oraz wyjścia z sytuacji często dla Młodzieży krańcowych.

„Zabić jest łatwo wskrzesić nie możliwe”

Stosujemy hasło naszego Teatru „Uzależnienia nie modne”:

  • przekonujemy do zdrowego stylu życia
  • Podejmujemy trudny temat tolerancji:
  • dlaczego śmiejemy się z inności
  • dlaczego nie pomagamy
  • znieczulica

Wśród małych Dzieci rozwijamy takie cechy charakteru jak:

  • prawdomówność
  • pracowitość
  • szczerość
  • uśmiech
  • pomoc w potrzebie

Zastosowanie tych elementów na scenie w spektaklu działa na wyobraźnię i skłania do refleksji nad swoim postępowaniem.

Dzieci oraz Młodzież mogą z łatwością utożsamiać się z bohaterami naszych spektakli, natomiast możliwość podejmowania decyzji w trakcie trwania sztuki teatralnej w imieniu bohatera jest ciekawym doświadczeniem i ukazuje prawdziwe oblicze oglądającego. Spektakle są niezwykle kreatywne.

„Teatr Króla – Profilaktyka Uzależnień i Edukacja”, czyli zespół pracujący nad spektaklami, stara się bardzo, aby Dzieci oraz Młodzież nie tylko oglądała dobre i wartościowe sztuki teatralne, ale uczyła się i wynosiła wartości, które zastosuje w życiu.

Teatr Króla – Profilaktyka Uzależnień i Edukacja